ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     วิจัย 
วิจัย
วิจัย  
     การพัฒนาทักษะทางวิชาการเรื่องการรู้ค่าของเงินในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (วิจิตรา ศิริ)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะทักษะทางวิชาการ เรื่องการรู้จักอวัยวะโดยใช้เพลงสำหรับบุคคลออทิสติก (รุ่งรัตน์ ภาคภูมิ)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรืสุขภาพโดยใช้กิจกรรมศิลปะ (เบญจมาภรณ์ หาญลือ)ดาวน์โหลด
     การใช้เทคนิคการสอนซ้ำจากชุดการสอน ลากหลากหลายสู่ลายมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนออทิสติก (ญาณิกา สุพล)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร เรื่องการสื่อสารโดยใช้รูปภาพชุดการสอนบัตรภาพบัตรคำสำหรับบุคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (กิตติศักดิ์ น้อยทรง)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้วิดิทัศน์การแต่งกาย (สิริยากร แสนสุข)ดาวน์โหลด
     รายงานการศึกษาผลการสอนโดยใช้โปรแกรม TEACCH (ธวัชชัย ติยะโคตร)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาศักยภาพการใช้สติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการเรื่องการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮตามแบบโดยใช้แบบฝึกการเขียนพยัญชนะไทย (ดิเรก ประคำนอก)ดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมรูปทรงหรรษาเพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก (สิริพร ไชยศรี)ดาวน์โหลด
     การปรับพฤติกรรมกรีดร้องไม่ยอมร่วมกิจกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ (กนกอร ภูถาดงา)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการก้าวเดินโดยใช้คอกหัดเดิน(สุวิทย์ อาจวิชัย)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ดวงตา ปุยละเทิม)ดาวน์โหลด
     การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่องการรับประทานอาหาร โดยการสอนแบบวิเคราะห์งาน (นิตยา ทิพมณี)ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 174.129.188.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,308

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : psecmuk@windowslive.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.